Termografija v preventivnem vzdrževanju elektro naprav


External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

Naj gre za visoko ali nizko napetostne električne naprave, za velike ali majhne porabnike, pri vseh je zanesljivost in varnost delovanja na prvem mestu.


Napaka v električnem tokokrogu pomeni dodatno upornost, na kateri se sprošča toplota. Okvarjeno mesto se začne pregrevati.


Termografija odkriva pregrevanje mnogo prej preden ta povzroči drago okvaro, izpad ali celo požar.


Več >


  

V orkanu Frances v letu 2004 je bilo veliko daljnovodov podrtih ali poškodovanih. V prikazanem primeru je, verjetno zaradi slabega spoja, prišlo do obloka. Tokovna zaščita ni delovala ali pa je sploh ni bilo. Do obloka lahko pride tudi zaradi umazanega izolatorja.

Preventivni termografski pregled pravočasno odkriva tudi najmanjša pregrevanja in v veliki meri prepreči znatno materialno škodo.