External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window

optris CS vision R1M


Visokokvalitetni dvovalovni IR termometer primeren za merjenje kovin in keramike na različnih oddaljenosti. Deluje v področju 0.8 do 1.1 μm. Meritev je odvisna od razmerja emisivnosti in ne od absolutne vrednosti, kar omogoča natančno merjenje nizkoemisivnih površin. Prav tako lahko zanesljivo merimo površine, ki so manjše od vidnega polja termometra ter v pogojih kjer meritev ovira prah, dim, para itd.

Pomembne lastnosti:

  • Merilno območje: +550 do +3000 °C
  • Deluje v področju 0.8 do 1.1 μm
  • Odzivni čas: 1 ms do 10 s